Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingar är öppna för spelare med EGA (Exakt Tävlingshandicap) hcp. (minst fyra (4) registrerade handicapronder i GIT under kalenderåret). Om du inte uppfyller kraven får du delta utom tävlan. Detta gäller både för deltagande i partävlingar som individuella tävlingar samt i lagspel.

Anmälan till tävling görs via Internet, terminalen på klubben eller till kansliet. Anmälan till tävlingen kan ske fram till kl 12.00 två dagar före aktuell tävling om inget annat anges. Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annan angivits.

Tävlingsanmälan kan göras när tävlingarna finns utlagda på Golf.se eller på hemsidan.

Startlista anslås i klubbhuset, på Golf.se och på hemsidan direkt efter lottningen.

Spelare kan fritt välja tee för singeltävlingar (undantag KM singel).

Vid GS-tävlingar gäller 6 utslag per spelare och 6 valfria.

Tävlingar med löpande start, max antal deltagare 192

Tävlingar med kanonstart max antal deltagare 144

Avståndsmätare En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14:3.  

För att använda transportmedel på tävling måste tillstånd uppvisas för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse efter uppvisande av giltigt läkarintyg.

I övrigt gäller bestämmelserna i SGF's Spel- och tävlingshandbok 2019.

 

PRISUTDELNING

Pristagaren skall hämta sitt pris själv eller av pristagaren till TF anmält ombud. Om ej så skett tillfaller priset TK eller nästa deltagare.

KLASSINDELNING

A-klass: +4,0-12,4   B-klass: 12,5-21,4    C-klass: 21,5-36   D-klass: 37-54