Tävlingskommittén

Tävlingskommittén för 2018 består av:

Britt Andersson  -Sammankallande   0705 37 99 74
Paul Ekeroth   0705 67 01 14
Bengt Eriksson                    0707 15 88 15
Lars-Eric Söderberg   0705 61 71 76