Tävlingskommittén

Tävlingskommittén för består av:

Britt Andersson  -Sammankallande   0705 37 99 74
Paul Ekeroth   0705 67 01 14
Jan Andersson    
Josefine Svensson    
Dan Fredriksson    

Adj. 

Christel Larsson