Tävlingskommittén

Tävlingskommittén för består av:

Britt Andersson  -Sammankallande   0705 37 99 74
Paul Ekeroth   0705 67 01 14
Mikael Dahlstrand   0767 02 09 26
Jan Andersson