Tävlingskommittén

Tävlingskommittén för 2017 består av:

Britt Andersson  -Sammankallande   042 - 28 16 68, 0705 - 37 99 74
Paul Ekeroth   070-567 01 14
Bengt Eriksson                    070 715 88 15
Lars-Eric Söderberg   070 561 71 76