Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöver golfspel.
Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf.
Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för
ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Susanne Adamsson -Sammankallande
Lars-Eric Söderberg -Tävlingsledare
Inger Mårtensson -Ekonomiansvarig
Birgitta Persson -Ledamot
Maj-Britt Bladh -Ledamot
Lars Brandt -Revisor
   

 

 

Landskamp mot Danmark 12 september 2018!