Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöver golfspel.
Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf.
Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för
ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Susanne Adamsson -Sammankallande 070 2502226
Lars-Eric Söderberg -Tävlingsledare 070 5617176
Inger Mårtensson -Ekonomiansvarig 072 2482662
Sofie Grönholm -Ledamot 070 3402957
Hans Sterner -Ledamot 073 3876118
Lars Brandt -Revisor