Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöva golfspel.
Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf.
Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för
ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Jan Olof Andersson -Sammankallande 070 2743473
David Gylling -Tävlingsledare 070 9927927
Anita Berg -Ekonomiansvarig 073 0242570
Mikael Odelius -Ledamot  070 5173384
Lars-Eric Söderberg -Ledamot  070 5617176
Anders Nilsson -Revisor  070 3994848