Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöver golfspel.
Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf.
Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för
ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Lars Hedström -Ordförande
Lars-Erik Söderberg -V Ordförande, tillika tävlingsledare
Susanne Adamsson -Sekreterare
Inger Mårtensson -Kassör
Birgitta Persson -Ledamot
Lars Brandt -Revisor