Marknadskommittén

Marknadskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är att söka samarbetspartners till Ängelholms Golfklubb. Ett samarbete med Golfklubben skall ge resultat oavsett samarbetsform vad det gäller profilering, kundvård, budskap eller kommersiellt samarbete.

Vår verksamhet växer varje år och med det behovet av att ha fler samarbetspartners. Ta gärna kontakt med vår klubbchef för en inledande diskussion.

 Vi som arbetar i kommittén:

Namn   Telefon Mobil
Klubbchef Sammankallande    
Robert Löfqvist    
Fredrik Sköld    
André Svensson