Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för golfaktiviteter för klubbens juniorer. Verksamheten skall genomföras med en hög kvalitet och målsättning för att bidra till ungdomars fysiska och sociala utveckling. Verksamheten skall också utgöra en grund för fortsatt idrottsutövande i vuxen ålder med fortsatt engagemang för och i Ängelholms Golfklubb.

Verksamheten skall bedrivas i en positiv anda med hög grad av uppmuntran för att skapa glädje och kamratskap kombinerat med intresse för egen utveckling och egen träning.

Juniorkommittén består av:

Namn Tfn mobil Mailadress Huvudansvar
Robert Löfqvist 0708-584081 robert.lofqvist@telia.com PRO
Mikael Bengtsson 0766-440333 ausasmicke@gmail.com Junioraktaktiviteter
Mikael Wikander 0739-998800 mikael.wikander@arriva.se  
Magnus Sollerhed 0709-465939 magnus.sollerhed@gmail.com  
Elisabeth Hellberg 0708-728488   elisabethhellberg72@hotmail.com  
Nicklas Olofsson  0725-534400  no@telia.com  
Christin Sollerhed  0709-493177   chrisjon04@gmail.com  
Robin Nilsson 0706-306617 robinsson_16@hotmail.com