Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för golfaktiviteter för klubbens juniorer. Verksamheten skall genomföras med en hög kvalitet och målsättning för att bidra till ungdomars fysiska och sociala utveckling. Verksamheten skall också utgöra en grund för fortsatt idrottsutövande i vuxen ålder med fortsatt engagemang för och i Ängelholms Golfklubb.

Verksamheten skall bedrivas i en positiv anda med hög grad av uppmuntran för att skapa glädje och kamratskap kombinerat med intresse för egen utveckling och egen träning.

Juniorkommittén består av:

Namn

Tfn hem

Tfn mobil Mailadress Huvudansvar
Tommy Berg 0431-83701 0703-099478 berg.tb@telia.com Knattar, temadagar
Mikael Bengtsson   0766-440333 ausasmicke@gmail.com Junioraktaktiviteter
Robert Löfqvist
  0708-584081

robert.lofqvist@telia.com

PRO
Mikael Wikander   0739-998800

mikael.wikander@arriva.se

 

 Magnus Sollerhed
   0709-465939

 magnus.sollerhed@gmail.com