Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för golfaktiviteter för klubbens juniorer. Verksamheten skall genomföras med en hög kvalitet och målsättning för att bidra till ungdomars fysiska och sociala utveckling. Verksamheten skall också utgöra en grund för fortsatt idrottsutövande i vuxen ålder med fortsatt engagemang för och i Ängelholms Golfklubb.

Verksamheten skall bedrivas i en positiv anda med hög grad av uppmuntran för att skapa glädje och kamratskap kombinerat med intresse för egen utveckling och egen träning.

Juniorkommittén 2018 består av:

Namn

Tfn hem

Tfn mobil Mailadress Huvudansvar
Tommy Berg 0431-83701 0703-099478 berg.tb@telia.com Knattar, temadagar
Mikael Bengtsson 0431-12984 0766-448230 ausasmicke@gmail.com Junioraktaktiviteter
Robert Löfqvist
  0708-584081

robert.lofqvist@telia.com

PRO
Alexander Jansson 0431 - 430943 0768-214254

golfaren_alex@hotmail.com

Junior representant

Helen Platt   0768-286277

nelehplatt@gmail.com

 Temadagar
 Magnus Sollerhed
   0709-465939

 magnus.sollerhed@gmail.com