Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för golfaktiviteter för klubbens juniorer. Verksamheten skall genomföras med en hög kvalitet och målsättning för att bidra till ungdomars fysiska och sociala utveckling. Verksamheten skall också utgöra en grund för fortsatt idrottsutövande i vuxen ålder med fortsatt engagemang för och i Ängelholms Golfklubb.

Verksamheten skall bedrivas i en positiv anda med hög grad av uppmuntran för att skapa glädje och kamratskap kombinerat med intresse för egen utveckling och egen träning.

Juniorkommittén består av:

Namn Tfn mobil Mailadress  
Robert Löfqvist 0708-584081 robert.lofqvist@telia.com PRO
Elisabeth Hellberg  0708-728488  elisabethhellberg72@hotmail.com Sammankallande
Mikael Wikander 0739-998800 mikael.wikander@arriva.se  
Henrik Borgström   borgstromhenrik@gmail.com  
Nicklas Olofsson  0725-534400  no@telia.com  
 Peter Larsson