Handicapkommittén

Kommittén svarar för medlemmars spelhandicap samt regelfrågor.

Handicapkommittén 2017.

   
Per Sandström - Klubbchef
Mats Bergström