Handicapkommittén

Kommittén svarar för medlemmars spelhandicap samt regelfrågor.

Handicapkommittén består av:

   
Per Sandström - Klubbchef
Mats Bergström