Damkommittén

 Damkommittén består av:

  • Karin Dahlstrand (sammankallande)
0729-086882
  • Britt-Marie Ericsson
 
  • Solveig Söderberg

0706-430926