Damkommittén

 Damkommittén består av:

  • Britt-Marie Ericsson (sammankallande)
 
  • Maria Hermodsson
 
  • Birgitta Möller 

 

  • Maggie Ragnvid