Damkommittén

 Damkommittén 2017 består av:

  • Karin Dahlstrand (sammankallande)
0729-086882
  • Solveig Söderberg
0706-430926
  • Anita Kanth
0708-983266
  • Gunilla Grönkvist
0705-922415