Damkommittén

 Damkommittén 2018 består av:

  • Karin Dahlstrand (sammankallande)
0729-086882
  • Solveig Söderberg
0706-430926
  • Gunilla Grönkvist
0705-922415

Bilder från damernas Höstavslutning!