Bankommittén

Bankommittén består av:

Roger Mattsson - Sammankallande

Per Sandström

Helen Platt

Sven Arne Lillrud

Robert Löfqvist