Bankommittén

Bankommittén består av:

Sven Arne Lillrud - Sammankallande

Roger Mattsson

Per Sandström

Helen Platt

Robert Löfqvist