Klubb 36 +

Denna klubb startade vi upp 2016 för er som har Hcp 37-54 så att ni bl a genom vår Facebook-grupp  Klubb 36 plus  i trygghet kan få information från klubben, stämma av golftider med varandra och hjälpa varandra att uppnå 36 i handicap. Golf ska vara kul och det är Medlemskommitténs mål att det finns en plats för alla i vår klubb oavsett ålder, kön, etnicitet eller golfnivå.

Välkomna i gemenskapen!