Banan stängd. Djupluftning och underhållsarbete på banan.