Fråga om golfregler

Hur droppar man en boll? När är man i ett hinder? Vad gäller på green?

Frågorna är många, svaren likaså.  Maila dina frågor till bokning@angelholmsgk.se så kommer regelkunniga i tävlingskommittén att svara. Vi publicerar både frågor och svar på denna sida!

Här hittar ni Regler för golfspel:

Och här hittar ni bra regelfilmer från Svensk Golf:

Frågor och svar

Fråga 1.

Vid inspel på 9:an går bollen långt förbi green och kan eventuellt vara out of bounds. Spelaren slår en provisorisk boll som går direkt i hål. Kan spelaren, utan at leta efter den ursprungliga bollen, plocka upp den provisoriska bollen ur hålet och räkna den som hålad?

 Svar: Regel 27-2 b säger att om spelaren “slår ett slag på den provisoriska bollen från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara eller från en punkt närmare hålet än denna plats, är den ursprungliga bollen förlorad och den provisoriska bollen blir hans boll i spel med plikten ”slag och distans”.

 I detta fall har troligen bollen spelats från en plats längre bort från hål än där den ursprungliga förmodas vara och då gäller att spelaren kan agera enligt frågan men medtävlaren har rätt att leta i 5 minuter och om bollen hittas inom denna tid blir den ursprungliga bollen spelarens boll i spel. (Decision 27-2b/2).

 Fråga 2.

Efter inspel mot green har en medtävlare (B) markerat min boll och rullat iväg den en bit. Omedveten om detta har jag (A) puttat bollen i hål från den plats där den låg. Efteråt upptäcktes felet. Vad gäller?

 Svar: När en boll är lyft är den inte i spel - se definition av “Boll i spel”. När A slog ett slag på bollen som inte var i spel, spelade han  “Fel boll”.

 Om  A var medveten om att B har lyft hans boll ska han få 2 slags plikt enligt regel 15-3b  och ska spela sin boll från rätt plats.

 Om A är omedveten (som i detta fall) om att B har lyft hans boll,  kan A inte bestraffas för att han spelat “Fel boll”. Om A blir uppmärksammad på felet innan han slår ut från nästa tee, ska han återplacera sin boll på rätt plats, utan plikt, och fullfölja hålet.

Om spelaren blir uppmärksammad på felet efter att han slagit ut från nästa tee, räknas resultatet på den felaktiga bollen utan plikt. (Decision 15-3b/3).

 Hälsningar

Tävlingskommittén genom Lars-Eric