Boknings/avbokningsbekräftelser på starttid.

Det är många som upplever att de inte får bekräftelsemail utskickat på bokad/avbokad starttid.

Vi har skickat ett supportärende till GIT och fått detta svar:

Varför får jag inte bekräftelsemail?

Tyvärr händer det att stora epostmotorer ”svartlistar” oss som leverantör av mail. Varför? Ja robotar söker efter epost-adresser som skapar mycket trafik.

Nu bokas väldigt mycket golf vilket är glädjande men det medför också att vi sänder ut mycket mail. Under högsäsong så görs ca 30 bokningar per minut dygnet runt. Detta medför många boknings/avbokningsmail.

Några saker du kan göra för att förhoppningsvis erhålla bekräftelser:

  1. Lägg in info@svenskagolfforbundet.se som kontakt i din epost kontaktlista
  2. Lägg in no-reply@golf.se, no-reply@utskick.golf.se som kontakter i din epost kontaktlista

    Beroende på typ av utskick så går de normalt ifrån ovan listade adresser. När man har en adress i sin kontaktlista brukar mail komma fram trots allt.