Faddergolf

Hej!

Faddergolf är till för dig på väg mot Hcp 54 och som kanske saknar en egen "fadder" att gå ut med. Vi har medlemmar som ställer upp sim faddrar och man kontaktar själv fadder per telefon och kommer överens om dag samt tid för spel. Ni spelar 9 hål och förutom att din fadder går med ut på banan så förklaras en del regler samt hur det går till på och runt golfbanan.

Ni hittar listan på faddrar här nedanför.

Välkomna!