Bokningsinformation samt greenfeebiljettpolicy

Samtliga starttider är med 10 minuters mellanrum och du kan boka din starttid från kl 07.00 - 18.50 vardagar och 07:30-18:50 helger april-september. Övrig tid från kl 8. Vi förbehåller oss rätten att flytta ihop spelare till 3- och 4-bollar. Flyttning kan senareläggas max 2 starttider. Avbokning av starttid skall ske senast 2 timmar innan start om ni inte avser att utnyttja den, annars debiteras medlem 150 kr och gäst full greenfee.

Förbokade tider ska ankomstanmälas senast 15 minuter före start online, i terminalen eller i receptionen.

Tidbokning och avbokning kan göras via Min Golf, via terminalen i klubbhuset, email info@angelholmsgk.se eller telefon 0431-43 02 60.

Introduktionskort

Spelare som har introduktionskort utställda av Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund eller medlemskort utställda av Golfadministratörernas Förening (GAF) eller Svenska Greenkeeperförbundet (SGA) kan erbjudas ett (1) fritt spel per år. 
För samtliga gäller föranmälan för godkännande senast dagen innan aktuellt spel samt att introduktionskort/medlemskort uppvisas. Gäller ej som greenfee vid tävling.

Hyra Golfbil

Alla över 18 år med giltigt körkort har möjlighet att hyra golfbil på Ängelholms GK under förutsättning att anvisningar enligt hyresavtal följs.

Hyra Golfbil 400 kr/18 hål (vill du spela en andra runda måste bilen hyras om). Vid uppvisande av läkarintyg 300 kr/18 hål.
Tänk på att förboka bilen då tillgången är begränsad. Det gör du antingen via email info@angelholmsgk.se eller via telefon 0431-43 02 60.

Hyra elvagn 150 kr/18 hål

Hyra av vagn (3-hjuling) 50 kr.

Hundar är välkomna

Det är tillåtet att medföra kopplad, golf-van hund vid sällskapsspel på Ängelholms GK, under förutsättning att alla i bollen samtycker.