Spelrättsbevis

Från och med det år man fyller 26 år krävs ett Spelrättsbevis (undantag medlemsformen Förhöjd årsavgift och Studerande) för att ha möjligheten att kunna spela på Ängelholms Golfklubb. Detta är en enångskostnad och väljer du i framtiden att lämna klubben säljs spelrättsbeviset vidare till en ny medlem. 

För information och köp av spelrätter maila info@angelholmsgk.se .

Nominellt värde är 7.000:-
Aktuellt pris 2022, 2500 kr.