Spelrättsbevis

Från och med det år man fyller 30 år krävs ett Spelrättsbevis (undantag medlemsformen Förhöjd årsavgift och Studerande) för att ha möjligheten att kunna spela på Ängelholms Golfklubb. 

För information och köp av spelrätter maila info@angelholmsgk.se .

Klubben bistår vid kontakt med aktuell lista på vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning.

 Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (7 000 kr) om spelrätter finns att tillgå.