Så lagar du ett nedslagsmärke

ETT RIKTIGT LAGAT NEDSLAGSMÄRKE SYNS INTE (OVANFÖR YTAN) OCH LÄKER SNABBT
Ett nedslagsmärke som inte lagas självläker inte, utan det kan vara kvar flera veckor beroende på när banpersonalen luftar och/ eller sanddressar nästa gång. Först då blir ytan jämn, men för fläcken med döende gräs som sedan blir en bar fläck kan det ta ytterligare några veckor innan den växer igen. Om man lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker det inom några timmar och puttytan är reparerad i samma sekund som du lagat det. Det är en golfspelares plikt att återställa puttytan efter sig av hänsyn till övriga spelare och vård av banan, som kostar mycket att sköta.
RÄTT REDSKAP
Använd en riktig greenlagare! Det ska vara en ordenlig greenlagare i hållfast material som inte sviktar och som känns bra i handen.

Se filmen nedan: