Rogers Corner

Aktuellt på banan

19 december 2019

  • Vinterarbetet är igång för fullt. Service och reparationer av maskinparken, slipning av klippcylindrar mm
  • Nya plattor till teestolparna grävs ner.
  • Rensning av sly samt döda och stormskadade träd.
  • Damtee hål 4 renoveras och får äntligen en dränering.
  • En del trimmningsarbeten återstår också.