Lokala regler

 Lokala regler finns för utskrift längst ner på sidan

 

 Myrstackar –

Betraktas som mua (mark under arbete), regel 25:1 B är tillämplig.

 Traktorspår –

Fri dropp för traktorspår på den klippta delen av spelfältet, regel 25:1 B är tillämplig.

 Synliga dräneringsrännor -

Betraktas som MUA. Fri dropp.

 Skador i bunker -

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25:1 B gäller.

 Stenar  i bunker -

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 gäller.

 150-meterspinnar - 

150-meterspinne skall betraktas som oflyttbart tillverkat föremål. Fri dropp enligt regel 24:2

 Lättnad för belagd väg inom golfbanans gräns -

Ytan och sidorna på vägen är oflyttbara hindrande föremålRegel 24:2 är tillämplig.

 Gärdesgårdar -

Gärdesgårdar är organisk del av banan.

 Avståndsmätning -

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14:3.

 Boll som oavsiktligt rubbas på green -

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-s, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eler bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

                                                             Upplysning

Alla markeringar på banan är till centrum av green

Vit platta = 200 m. Till centrum

Gul platta = 150 m. Till centrum

Röd platta = 100 m. Till centrum

 

 2017-04-14