Lokala regler

 

Lokala Regler 2020 för Ängelholms GK

 

Myrstackar
Myrstackar på spelfältet skall betraktas som onormalt banförhållande. Lättnad får tas enligt Regel 16.1b

Synliga dräneringsrännor
Dräneringsrännor med synligt grus eller singel på spelfältet skall betraktas som onormalt banförhållande. Lättnad får tas enligt Regel 16:1b

150-meterspinne samt pliktområdens kraftiga pinnar i trä
150-meterspinne samt pliktområdens kraftiga pinnar i trä skall skall betraktas som oflyttbart tillverkat föremål och får ej flyttas. Lättnad får tas för onormalt banförhållande enligt Regel 16:1b

 Rött pliktområde hål 3,13
Det röda pliktområdet höger sida av hål 3 och på vänster sida av hål 13 som bara är definierad på en sida är oändligt.

Rött pliktområde hål 6
Denna lokala regel gäller när en spelares boll hittas i eller det är känt eller så gott som säkert att den blivit liggande i rött pliktområde markerat med röda pinnar med vit topp som sammanfaller med banans gräns och punkten där bollen sist skar gränsen till pliktområdet är på gränssidan av pliktområdet. Spelaren får, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

  • Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar gränsen till det röda pliktområdet.
  • Lättnadsområdets storlek, mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med följande begränsningar:
    •  Begränsningar för lättnadsområdets läge:
      • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
      • Får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde.

Gärdesgårdar
Gärdsgårdar är en organisk del av banan. Se regel 16.1

 

 

Upplysning

 

Alla markeringar på banan är till centrum av green.

Vit platta = 200 m. Till centrum

Gul platta = 150 m. Till centrum

Röd platta = 100 m. Till centrum

 

 

 

 

 

2020-04-20