Banstatus

Banan

Banan är öppen med spel på ordinarie greener. Det är fortfarande tidigt på säsongen med risk för frost på morgonen, då gäller fortfarande spel mot vintergreen.

Rangen är öppen och samtliga mattor är utlagda och det går nu att använda sig av "nyckel", polletter eller betalkort.