Banstatus

Banan

Våren är på gång, men än gäller spel på vintergreener. Obligatorisk slagmatta finns att låna i klubbhuset. RANGEN ÄR ÖPPEN! Samtliga mattor är utlagda och det går nu att använda sig av "nyckel", polletter eller betalkort.