Arbeten på banan

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår bana, här kan ni se några av många arbeten som utförts:

I början av mars 2017 renoverade vi kanalen på hål 1/18, ett välbehövligt arbete då träpallisaderna var illa åtgångna och kanelen behövde rensas.

Under november och december 2016 gjordes ett arbete vid parkeringsplatesen för att kunna nyttja ett större, hittills outnyttjat område, till husvagns/husbilsuppställning.

Under november 2016 gallrade "vår man i skogen", Gert, flitigt bakom dammen på hål 5.

I oktober 2016 genomfördes en efterlängtad dränering på hål 3. Efter att vi lagt ner en ny kulvert förra året så såg vi att regnvattnet fortfarande samlades i lågpunkter. Nu har vi lagt ner 170 meter dräneringsslang och fyllt upp med dräneringsmaterial, så förhoppningsvis ska detta samla upp regnvatten, dels det som kommer uppifrån fairway hål 3 men även det som kommer från andra hållet. Vi hade hjälp av två medlemmar som gjorde en stor insats, Kent-Olle Malm och Lars-Erik Söderberg.

I juli 2016 byttes palissaderna ut på hål 9 och hål 14. Detta för att de var i dåligt skick. De byttes ut mot det hållbarare alternativet stenblock.

Vintern 2015/2016

Många arbeten gjordes under vintern 2015/2016  för att göra banan ännu bättre.
Samtliga dammar. Den 2/11 började vi med 12:ans damm och rensade den från vass och gräs och därefter har både 7:ans och 5:ans dammar rensats och snyggats till.

Ett stort avverkningsarbete har genomförts av all lärk mellan hål 10-17-18. Efter att stock och ris transporterats bort så skall marken beredas och snarast göras nyplantering. Vi kommer att få se en ny bild av banan när vi kommer ut i vår, dock har alla lövträd sparats.

Ombyggnad av bunkrar. Arbetet startade v 2 och innebär att vi bygger om greenbunkrar och får bort själva sandväggen som ersätts med gräs ner till sandytan. Alla greenbunkrar skall ha en plan, horisontell sandyta. Arbetet beräknas klart vecka 3. Efterarbetet blir att så nytt gräs runt bunkrarna alternativt rulla ut nytt gräs där.