6

Par
4
Index
11
57
324m
55
313m
51
313m
47
284m

6

Par
4
Index
11
57
324m
55
313m
51
313m
47
284m

Detta hål bjuder inte på några speciella svårigheter

Inte alltför långt. En damm på högersidan kan dock ställa till bekymmer för den kortslående. Bästa spellinjen är mitt i fairway.

En tämligen snäll green. Greenbunkern till höger kan dock vålla vissa problem.