5

Par
3
Index
13
57
144m
55
137m
51
124m
47
124m

5

Par
3
Index
13
57
144m
55
137m
51
124m
47
124m

Ett kort par tre hål

Svårigheten ligger på green. Den har en hel del lutningar som man får se upp med. Det är en klar fördel att ha en putt uppför. En stor bunker framför green samlar upp dåliga utslag.