4

Par
5
Index
3
57
500m
55
485m
51
391m
47
391m

4

Par
5
Index
3
57
500m
55
485m
51
391m
47
391m

Banans längst hål med outgräns längs hela högersidan

Banans längsta hål. Andraslaget är det viktigaste, då svårigheten ligger vid inspelet. Tänk på flaggans placering.