3

Par
5
Index
5
57
444m
55
431m
51
386m
47
386m
39
275m

3

Par
5
Index
5
57
444m
55
431m
51
386m
47
386m
39
275m

Ett av banans lättaste hål.

Visserligen är det out längs vänstersidan som tar hand om hookade slag och en fairwaybunker till höger, men fairway är bred. Andra slaget bör inte heller vålla några större bekymmer, fairway är bred hela vägen. Dock finns det vattenhinder till höger.

Även här finns det två bunkrar vid green. Mest bekymmer vållar den som ligger till vänster, den täcker stor del av green. En green som är fri från svårigheter.