2

Par
4
Index
7
57
365m
55
341m
51
341m
47
305m

2

Par
4
Index
7
57
365m
55
341m
51
341m
47
305m

Också ett av banans svåraste hål

men också ett av de bästa. Spelas dogleg vänster. 

Ett bra utslag krävs. Den långtslående bör låta drivern vara kvar i bagen. Ligger man för långt till höger  får man ett långt och svårt inspel. Out långs hela högersidan. Ett vattenhinder längs vänstersidan kan ställa till bekymmer. Greenen är lurig, speciellt om flaggan står långt upp till höger.