17

Par
3
Index
18
57
134m
55
124m
51
117m
47
117m
39
86m

17

Par
3
Index
18
57
134m
55
124m
51
117m
47
117m
39
86m

Banans kortaste hål.

Men ta inte för kort klubba, för då hamnar du i den stora bunker som finns framför hela green. Det är lätt att få en lång putt på den stora greenen.