16

Par
5
Index
6
57
453m
55
445m
51
417m
47
367m
325m

16

Par
5
Index
6
57
453m
55
445m
51
417m
47
367m
325m

Ett spännande par fem hål.

Största svårigheten ligger i utslaget. Ett rakt utslag är ett måste. En hook hamnar bland träden och en slice hamnar i bunkern. Andra slaget bör inte vålla några större problem, håll gärna lite till vänster. Långtslående som föredrar lite fade har chans att komma in på andra slaget. Inspelet till en stor green störs bara av bunkern på vänstersidan.