15

Par
4
Index
12
57
326m
55
326m
51
276m
47
276m

15

Par
4
Index
12
57
326m
55
326m
51
276m
47
276m

Ganska lätt par fyra hål

Svårigheten ligger i sidovatten och outgräns längs vänstersidan. Fairwaybunkern till höger bör du också akta dig för. Greenbunkrar hittar du såväl till vänster som framför green. Den framför kan vara svår att se när du gör ditt inspel, den ligger alldeles i greenkanten. Eftersom du spelar ditt inspel till en green som ligger lägre behöver du en klubbe mindre än du tror.