15

Par
4
Index
12
57
324m
55
313m
51
313m
47
284m
39
223m

15

Par
4
Index
12
57
324m
55
313m
51
313m
47
284m
39
223m

Detta hål bjuder inte på några speciella svårigheter.

Inte alltför långt. En damm på högersidan kan dock vara till bekymmer för den kortslående. Bästa spellinjen är mitt i fairway.

En tämligen snäll green. Greenbunkern till höger kan dock vålla vissa problem.