13

Par
5
Index
2
57
500m
55
485m
51
391m
47
391m
39
354m

13

Par
5
Index
2
57
500m
55
485m
51
391m
47
391m
39
354m

Banans längsta hål med outgräns längs med hela högersidan.

Ett sidovattenhinder till vänster samlar upp hookade drivar. En bunker på högersidan bör man också passa sig för. Men hela hålet har en bred och generös fairway, så bortsett från ytterligare två fairwaybunkrar bör inte hålet vålla några större bekymmer, trots längden. Green vaktas av en stor bunker på högersidan.