12

Par
5
Index
4
57
444m
55
431m
51
421m
47
386m

12

Par
5
Index
4
57
444m
55
431m
51
421m
47
386m

Ett av banans lättaste hål

Visserligen är det out längs vänstersidan som tar hand om hookade slag och en fairwaybunker till höger, men fairway är bred. Andra slaget bör inte heller vålla större bekymmer, fairway är bred hela vägen. Dock finns det hinder till höger.