11

Par
4
Index
18
57
306m
55
306m
51
306m
47
251m

11

Par
4
Index
18
57
306m
55
306m
51
306m
47
251m

Hålet är mer besvärligt än det verkar

Två bunkrar på högersidan samlar slicade utslag. Den långtslående har också en bäck efter bunkrarna att oroas över. Håll gärna lite till vänster. En stor bunker tar hand om för korta och sneda inspel. En stor svårläst green som kräver noggranhet.