11

Par
4
Index
10
57
365m
55
341m
51
341m
47
305m
39
252m

11

Par
4
Index
10
57
365m
55
341m
51
341m
47
305m
39
252m

Också ett av banans svåraste hål,

men också ett av de bästa. Spelas dogleg vänster.

Ett bra utslag krävs. Den långtslående bör låta drivern vara kvar i bagen. Ligger man för långt till höger får man ett långt och svårt inspel.Out längs hela högersidan. Ett sidovattenhinder längs vänstersidan kan ställa till bekymmer. Greenen är lurig, speciellt om flaggan står långt upp till höger.